Muzeul de istorie şi etnografie regională din Bender

 Muzeul de istorie şi etnografie regională din Bender din or. Bender – este unul dintre cele mai vechi muzee din regiune şi a fost deschis în anul 1914. Iniţiatorul creării şi fondatorul acestuia a fost baronul А.F. Stewart, preşedintele administraţiei de zemstve a guberniei. Pentru o lungă perioadă de timp muzeul a purtat un caracter natural şi de etnografie regională. La începutul anilor 60 ai secolului al ХХ-lea în cadrul muzeului a fost deschisă secţia de istorie.

Astăzi Muzeul de istorie şi etnografie regională din Bender dispune de o expoziţie completă despre natură şi istorie în muzeul principal şi expoziţii ale filialelor – Muzeul gloriei militare, Muzeul feroviarilor, Muzeului memorial  al tragediei din Bender, Muzeul gloriei militare din satul Chiţcani.
În fondurile  muzeului se păstrează 60000 de exponate, inclusiv 48000 de exponate din fondul de bază. Din acestea fac parte cele mai mari colecţii din domeniul zoologiei, botanicii, entomologiei, paleontologiei, etnografiei, numismaticii, fotografiei şi diferite documente, care reflectă istoria multiseculară a oraşului. Multe dintre obiectele de muzeu sunt adevărate rarităţi.
 
În general, în muzeu a fost  adunată o colecţie clasică, caracteristică pentru un muzeu cu profil complex.
Expoziţia muzeului de istorie etnografie regională este compusă din 13 săli în care sunt prezentate următoarele compartimente: natura şi ecologia oraşului şi a regiunii; descoperirile arheologice de pe teritoriul oraşului; Bender în epoca medievală, dezvoltarea capitalismului şi apariţia mişcării revoluţionar-eliberatoare; istoria or. Bender în perioada interbelică; Marele Război pentru apărarea patriei şi eliberarea oraşului de invadatorii fascişti; restaurarea  şi dezvoltarea oraşului în perioada de după răzbi; istoria modernă a oraşului.
În prezent, muzeul din Bender este implicat într-un interesant proiect internaţional legat de apă. Lucrînd cu Asociaţia internaţională ecologică a păstrării rîului Eco-TIRAS din Chişinău şi Apărătorii rîului din Fargo, Statele Unite ale Americii, precum şi cu Fundaţia academicianului Lev Berg (Bender), am primit finanţare pentru colaborare cu Centrul Naturii Roger Enstrom în Vapeton, Dakota de Nord, Statele Unite ale Americii. Finanţarea a fost primită prin intermediul Asociaţiei americane a muzeelor, Washington, DC, Statele Unite ale Americii. Fondurile vor fi utilizate pentru a îmbunătăţi activitatea ambelor muzee, în cîteva domenii. Vom învăţa unii de la alţii pentru a îmbunătăţi activitatea muzeelor noastre. Vă vom povesti despre rîurile noastre trans-frontaliere.

Partenerii nostrii