Muzeul de arheologie şi etnografie

 În cadrul Muzeului de Arheologie şi Etnografie funcţionează expoziţia "Neoliticul şi eneoliticul timpuriu".

Cea mai importantă realizare în dezvoltarea societăţii primitive a fost trecerea de la vânătoare şi colectare la agricultură şi creştere animalelor - o perioadă în care societatea umană a intrat în perioada neolitică (începutul mileniului 7 î.e.n. ).

Instrumentele de muncă ale străvechilor agricultori şi păstori care au trăit în interfluviul Prut-Nistru, sunt expuse în Sala de neolitic şi eneolitic timpuriu. Aici sunt expuse descoperirile săpăturilor de pe lîngă aşezările grupului de la Soroca şi de lîngă satul Sacarovca (cultura Bug-Nistru, mileniile 7-5 î.e.n).

Pe lîngă armele de cremene, de şist, de os şi de corn, aici sunt expuse mostre a celei mai străvechi ceramice ornamentate, lipite conform metodei panglicii, din lut amestecat cu pleavă.

De asemenea, în sala neoliticul şi eneoliticul timpuriu sunt expuse descoperirile care caracterizează cultura ceramicii liniare şi de panglică, purtătorii căreia au pătruns în interfluviul Prut-Nistru din Europa Centrală în a doua jumătate a mileniului 5 î.e.n. Pe lîngă mici arme de cremene, sunt demonstrate tesle sub formă de calapod, caracteristice doar culturii ceramicii liniare şi de panglică.

Sunt originale şi articolele din ceramică ale acestei culturi, în special vasele intens lustruite de formă sferică, acoperite cu ornament tipărit.

În unele vitrine sunt demonstrate descoperirile care caracterizează dezvoltarea culturii eneolitice cucuteni (mileniul 4-3 î.e.n). Împreună cu uneltele de muncă din cremenea locală şi cea adusă, din os, corn şi cupru sunt prezentate vase bogat ornamentate pe piedestale goale, vase antropomorfe, statuete de oameni şi animale.

Într-una din vitrine se găsesc obiecte de cult ale culturii cucuteni - altare, statui, care întruchipează imaginea mamei zeiţă şi un taur solar.

Partenerii nostrii