Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală

  Este primul muzeu din Moldova, acesta a fost fondat încă în 1889 de către baronul Stewart şi în decursul secolului XX a devenit laboratorul de creaţie a multor personalităţi, bine cunoscute în lumea ştiinţei: F. Ostermann, S. Miller, F. Porucika, I. Suhova, B. Tarabuhina, М. Pocoară etc.

Muzeul este amplasat în centrul Chişinăului în incinta unui complex arhitectural-istoric, care a fost construit în anul 1889. Clădirea este executată într-un stil pseudo-mauritan.
Acesta este cel mai vechi muzeu din Republica Moldova, unde se găsesc cele mai bogate şi mai valoroase colecţii. În fondurile acestuia sunt adunate peste 135 mii de exponate de importanţă naţională, europeană şi mondială, multe dintre care au fost expuse în diferite ţări ale Europei, Americii, Asiei şi Africii.
Patrimoniul muzeistic constă din colecţii de istorie naturală, ştiinţe ale naturii, etnografie, arheologie, istorie, cărţi vechi etc. 
Colecţiile petrografice şi paleontologice reflectă istoria geologică a Pămîntului şi evoluția lumii organice, conţinînd relicve ale florei şi faunei, care s-au perindat în diverse perioade geologice. 
Mîndria Muzeului o constituie scheletul integral al unui Deinotherium gigantissimus cu vîrsta de 7 milioane de ani. 
 
Natura contemporană este reprezentată prin colecţiile botanice și zoologice. Un interes deosebit prezintă ierbarul şi animalele naturalizate la sf. sec. al XIX-lea – înc. sec. al XX-lea, speciile deja dispărute din mediul natural al Republicii Moldova. Grădina Botanică, organizată în 1906 în preajma muzeului, completează colecţiile botanice.
 
Evoluţia culturii comunităţilor umane este reflectată în colecţii arheologice, numismatice, istorice, etnografice şi de artă. În custodia Muzeului se află renumitele tezaure de la Cărbuna, Chetroşica şi Lărguţa, valoroase colecţii de port popular, ceramică, ţesături, arhitectură populară, mobilier, instrumente muzicale, etc. Aici se păstrează cea mai reprezentativă colecţie de covoare moldoveneşti din sec. XVIII-XX.
 
EXPOZIŢII
 
Expoziţia de bază a Muzeului – “Natura. Omul. Cultura” - propune o incursiune în istoricul relaţiilor dintre om şi natură, făcînd relevante procesele complexe, de mare importanţă prin înţelegerea rostului omului în Univers.
 
Muzeul mai oferă şi o sală de expoziţii temporare, în care se organizează vernisaje atît din colecţiile proprii, cît şi din colecţiile altor muzee.
 

Partenerii nostrii