Răspundere civilă auto

 

 
Cine trebuie să încheie asigurarea auto obligatorie (RCA) ?
Persoanele fizice si cele juridice, care deţin autovehicule supuse înmatriculării în Republica Moldova, sunt obligate sa le asigure pentru cazurile de răspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule.
Persoanele care intră pe teritoriul Republicii Moldova cu autovehicule înmatriculate în străinătate se consideră asigurate dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
a) au încheiat o asigurare RCA în Republica Moldova;
b) posedă documentele internaţionale de asigurare valabile în Republica Moldova;
Ce riscuri acoperă asigurarea RCA ?
Asigurarea RCA oferă protecţie pentru eventualele prejudicii cauzate de asigurat terţelor persoane prin accidente de autovehicule pe teritoriul Republicii Moldova, şi anume:
-  deces sau vătămări corporale;
-  avarii sau distrugeri ale unor bunuri (inclusiv autovehicule).
Pe ce perioadă se poate încheia asigurarea RCA?
Contractul de asigurare RCA se încheie pe un termen de 12 luni, cu excepţia cazurilor când autovehiculele sunt:
-    utilizate în activităţi agricole sezoniere;
-    înmatriculate cu numere temporare;
-    în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
Ce acte se prezintă pentru încheierea contractului de asigurare?
- buletinul sau alt act de identitate;
- certificatul de înmatriculare  al autovehiculului;
- după caz, alte acte ce atestă dreptul de posesiune asupra autovehiculului (procură, contract de locaţiune, contract de leasing etc.).
 
 NOTĂ: Prima de asigurare de bază şi valoarea coeficienţilor de rectificare aferenţi asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă este stabilită de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi aprobată prin  Hotărârea Guvernului Nr.318 din 17.03.2008 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al primei de asigurare de bază şi al coeficienţilor de rectificare pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.61-62 din 25.03.2008).
 
Informaţii suplimentare:
Tel/fax : +(373) 211 399
Tel/fax : +(373) 211 499
Email: info@oktravel.md
 

Partenerii nostrii