«Orheiul Vechi»

Lîngă satele Butuceni și Trebujeni meandrele rîului Răut delimitează 2 promontorii alungite, protejate de stînci abrupte de o înălțime considerabilă. Acest "canion" original, surprinzător prin măreția și frumusețea sa, prezintă o adevărată cetate naturală, populată din cele mai vechi timpuri. Anume aici, în acest loc minunat, la o distanță de 60 km de Chișinău, este situat complexul muzeistic "Orheiul Vechi" – muzeu sub cerul liber.  
Pe teritoriul complexului muzeistic cu o suprafață de 220 ha s-au păstrat ruinele mai multor civilizații, cum ar fi cetatea geto-dacică (sec. VI-I î.e.n.), mănăstirile ortodoxe rupestre (sec. IX-XV) orașul tătaro-mongol Șehr al-Cedid (sec. XIV) și orașul moldovenesc Orhei (sec. XV-XVII).
La începutul secolului al XIV-lea Hoarda de Aur a ocupat aceste teritorii și  a întemeiat aici orașul Șehr al-Cedid cu aspect tipic oriental. Pînă în prezent s-au păstrat fundamentele și unele porțiuni de ziduri ale celor 3 băi publice dotate cu calorifere și conducte de apă din ceramică.
În anii 60 orașul tătaro-mongol și-a încheiat existența, iar în prima jumătate a secolului al XV-lea pe locul acestuia apare localitatea Orhei. În anii 70 Orheiul devine un oraș prosper și centru important militar al Țării Moldovei. 
Pe la mijlocul sec. al XVI-lea locuitorii Orheiului părăsesc vatra inițială și se instalează pe un nou loc (18 km spre nord), unde mai tîrziu apare un nou centru urban cu același nume. 
Vechiul oraș figurează în documente deja ca Orheiul Vechi. 
Cea mai mare parte a obiectelor materiale descoperite aici în timpul săpăturilor arheologice se păstrează în colecția complexului muzeistic, care numără peste 4 mii de obiecte culturale. 
Informații valoroase, referitoare la viața de zi cu zi a țăranilor moldoveni și etnografia regiunii oferă muzeul "Casa țărănească din sec. al XIX-lea", amplasat în satul Butuceni.
Complexul muzeistic "Orheiul Vechi" este cunoscut prin mănăstirile sale rupestre, săpate în sec. IX-XV în stîncile de calcar ce se înalță pe malul drept al Răutului. 
Una dintre acestea, amplasată în apropierea satului Butuceni, e alcătuită din Biserica Adormirea Maicii Domnului care funcționează, din mai multe chilii și o clopotniță din piatră, ridicată în sec. al XIX-lea. Stînca e încununată cu o cruce din piatră. 
În apropiere pe acelaşi mal al rîului, în regiunea cunoscută sub denumirea de “Peştera” este amplasată o altă mănăstire rupestră. Un interes deosebit îl reprezintă inscripţiile şi semnele crestate pe pereţii bisericii şi a chiliilor. 
 

Partenerii nostrii