Arca Geodezică Struve

Distanţa de la Chişinău: 220 km de la Chişinău 

Perioada de timp pînă la locul excursiei: 2,5-3 ore 
Vizite: Arca Geodezică Struve 
 
«Arca Struve» («Arca Ruso-Scandinavă») – este o reţea de puncte triangulare vechi, ce se întind pe o lungime de 2820 km pe teritoriul a zece ţări europene, şi care reprezintă un monument unic al ştiinţei şi tehnicii.
În lista monumentelor RM, ce se află sub ocrotirea statului este inclus şi meridianul geodezic "Struve", numit astfel în cinstea directorului observatorului din Pulkova,  Wilhelm Struve. Meridianul are o lungime de 2, 8 mii kilometri şi traversează teritoriul a zece ţări – începînd cu Oceanul îngheţat de Nord şi terminînd cu Marea Neagră. În Moldova existau înainte 27 de puncte de reper, conform cărora erau efectuate măsurările pentru alcătuirea hărţilor internaţionale. 
Din 2005, şi anume de cînd Arcul Geodezic Struve a fost inclus în lista Patrimoniului Mondial, alcătuit de UNESCO, cele zece ţări au început să caute şi să amenajeze punctele sale care au rămas intacte, iar călătorii — să-şi facă rucsacurile. Moldova a avut noroc: pe teritoriul acesteia au rămas intacte două obiecte ale Arcului Struve — un experiment ştiinţific unic, al secolului al XIX-lea, rezultatul căruia a fost determinarea dimensiunii şi formei exacte a Pămîntului.
Astăzi în republică a rămas doar un singur punct, amplasat în apropierea satului Rudi, raionul Soroca. Acesta se află într-o livadă de mere, la 300 metri de autostrada Soroca – Otaci. În urmă cu un an acesta a fost inclus în lista Patrimoniului Cultural Mondial. 
 
Nordul Moldovei – este una din cele mai interesante regiuni pentru turişti. Aici au rămas urmele trecutului preistoric – peştera cîndva populată, de şaptezeci de metri, situată la 45 km nord de or. Soroca, în apropierea sa se află rezervaţia de landşaft Rudi-Arioneşti. Pe malul drept al Nistrului, în văgăunele de kilometri, s-a păstrat vegetaţia, care acoperea teritoriul Moldovei mii de ani în urmă, întăriri antice defensive de pe vîrful colinei (sec IV-III î.e.n.) două cetăţi rotunde de pămînt (sec. IX-XII) "Farfuria turcească" (ce reprezintă o ridicătură, înconjurată de un şanţ cu diametrul de 70 metri) şi "Germinariul". 
 
 În s. Rudi, ce se află pe malul Nistrului, expediţia arheologică internaţională au descoperit ruinele unor aşezări, vîrsta cărora, depăşeşte o mie cinci sute de ani, o comunitate sătească cu bogate tradiţii, precum şi una din cele mai vechi mănăstiri din Moldova din s. Rudi (biserica "St. Treime", înălţată în 1777, care se consideră a fi un exemplu expresiv al arhitecturii de cult, executată în stil vechi-moldovenesc).
Serviciile ghidului: rusă, română, engleză, germană
Servicii de transport: Minivan, Minibus, Autobus
Sfaturi pentru turişti: 
încălţăminte şi haine comode 
aparat de fotografiat 
 

Partenerii nostrii