Monumentul natural "Stîncile Prutului"

 Distanţa de la Chişinău: 200 km

Perioada de timp pînă la locul excursiei: 2,5-3 ore

Timpul excursiei: 12 ore

Monumentul Natural "Stîncile Prutului" se află la 200 km de la Chişinău în satul Cobani. Conform ultimelor cercetări istorice, este cea mai veche locaţie menţionată documentar, de pe teritoriul Republicii Moldova – în 1374, cînd se numea Zubreuţi. În apropierea acestui sat îşi ia începutul unul din cele uimitoare monumente ale naturii din ţară: un lanţ de praguri - formaţiune, caracteristică zonei Prutului de Sus şi un fenomen unic în Europa. Cercetătorii au numit acest monument al naturii lanţul de recife coraliere, localnicii îl numesc «ţiglăe», iar în literatura de specialitate el este amintit ca «toltre» - cuvînt, împrumutat din limba poloneză. 

«Stîncile Prutului» sau «Toltrele» sunt concentrate pe un spaţiu limitat, în bazinul rîurilor mici Larga, Vilia, Lopatnic, Draghişte, Racovţă, Ciuhur şi Camenca, care se revarsă în partea de mijloc a Prutului. Necătînd la faptul că lanţul de recife este pe alocuri destul de fărîmiţat, el pînă în prezent este un organism unic, cu o lungime de aproximativ 200 km. Astfel, «Stîncile Prutului» nu se află nemijlocit pe malul Prutului, dar în bazinele, afluenţilor acestuia, la cîţiva kilometri de malul stîng. 

Lanţul de recife coraliere de la nordul Moldovei este constituit din scheletele coralilor, moluştelor, scoicilor, algelor, animalelor şi organismelor marine, care au populat mările tropicale  Tortonă şi Sarmatică acum 10-20 milioane de ani în urmă. Aceste recife basarabene au aceeaşi provenienţă, ca şi marea barieră de corali din Australia. Diferenţa este doar că, bariera de corali din Australia se află aproape în totalitate sub apă (crestele acesteia se înalţă la 2-5 metri deasupra nivelului oceanului), iar recifele noastre ating o sută de metri în înălţime şi se află pe uscat, unde pot fi admirate în toată splendoarea lor. 

La 3 kilometri de pîrîul Camenca se află un recif, fărîmiţat în două părţi, care se numesc «La marginea stîncii » şi «Stînca cea Mare». În una din peşterile celei din urmă se află o aşezare omenească ce datează din era paleolitică şi mezolitică. În sloiurile acestea, la adîncime de mai bine de 5 metri, au fost găsite resturi pietrificate de animale şi unelte de muncă pietrificate. Pe recif s-au păstrat urmele unei cetăţi din perioada din epoca neolitică, apărată de maluri abrupte şi o movilă de pămînt. 

Cît de incredibil nu ar părea, dar în toată Europa, de la strîmtoarea Gibraltar pînă la Ural, doar în Moldova putem observa şi cerceta aceste misterioase minuni ale naturii. 

Serviciile ghidului: rusă, română, engleză, germană

Servicii de transport: Minivan, Minibus, Autobus

Sfaturi pentru turişti: 

încălţăminte şi haine comode 

aparat de fotografiat 

 

Partenerii nostrii