Teatrul republican "Luceafărul"

 În anul 1960 în rezultatul încălzirii politice, la Chişinău i-a naştere teatrul «Luceafărul». Absolvenţii Şcolii «B.V.Sciuchin» din Moscova (I. Ungureanu, S.-I. Şcurea, I. Todorov, D. Carciobanu, V. Izbesciuc, E. Todoraşcu, V. Constantin, Е. Malcoci, D. Fusu, N. Vodă, V. Zaiciuc, N. Doni, G. Rotăraş, G. Rusu, А. Pogolşa, V. Grigoreva, P. Iaţkovski, I. Gore) au creat teatrul lor pe baza principiilor estetice ale teatralităţii lui Vahtang şi tradiţiilor naţionale...

Trăsăturile caracteristice ale regiei lui I. Ungureanu, S.-I. Şcurea şi I. Todorov sunt: tendinţa spre forma expresivă a spectacolului; atenţia la improvizarea actoricească şi acţiunea scenică neîntreruptă; căutarea noilor posibilităţi de comunicare cu spectatorii; crearea teatrului sintetic, în care se manifestă multilateralitate talentului actoricesc. Aceste trăsături s-au manifestat mai ales în spectacolele: «Isprăvile lui Scapen», «Costumul de nuntă», «Chiriţa în provincie », «A douăsprezecea noapte », «Perfidie şi dragoste», «Minodora», «Radu – Ştefan cel Dintîi şi Ultimul» etc.

Partenerii nostrii