Orasul Soroca

Distanţa de la Chişinău: 160 km
Durata excursiei: 10 ore

Vizite: Cetatea Soroca, schitul rupestru din sec. al XIX-lea, din trecătoarea Bechir, «Movila Ţiganului», Spitalul Judeţean (sec. XIX), muzeul ţinutului Soroca, biserica "T. Stratulat" (sec. XIX, arhitectură eclectică), biserica “Adormirea Maicii Domnului” (1842), satul pietrarilor – Cosăuţi (7 km de la Chişinău).
 
 
                            Aşezarea Soroca era un punct de trecere peste rîul Nistru. Negustorii genovezi au numit-o Olihonia, mai tîrziu (anul 1499) aceasta apare în documente deja ca Soroca. Fiind un centru strategic, mulţi domnitori au întărit zidurile cetăţii: Ştefan cel Mare, Petr Rareş. Cetatea Soroca, a  căpătat aspectul de acum datorită meşterilor din Transilvania în anii 1543 – 1546. Soroca este o cetate rotundă, cu cinci turnuri, amplasate la distanţă egală. În citadelă erau amplasaţi doar soldaţii, însă în timpul asediilor, în aceasta se putea refugia şi populaţia locală.
                           Cetatea este legată cu o legendă veche moldovenească despre cocostîrcul alb. În aceasta se spune, că în timpul unui asediu îndelungat, populaţia locală a putut rezista doar datorită curajului şi ... strugurilor de poamă, aduşi de cocostîrcul alb apărătorilor înfometaţi şi însetaţi ai cetăţii. Astăzi cocostîrcul alb cu un strugure de poamă în cioc – este unul din simbolurile Moldovei. Cetatea Soroca este renumită şi prin faptul că în timpul "Campaniei de pe Prut" din 1711 împotriva turcilor, aici s-au unit detaşamentele moldoveneşti ale lui Dimitrie Cantemir cu trupele ruse sub comanda lui Petru I. În diferite perioade de timp, această cetate a fost vizitată de Bogdan Hmelniţchi, Timus Hmelniţchi, Alexandr Suvorov.
                            Importanţa acestei aşezări creşte către sec. al XIX-lea, atunci cînd oraşul cunoaşte o perioadă de înflorire. Soroca devine centru judeţean cu pieţe mari, străzi modernizate, gimnazii, spitale, biserici stilizate, etc. În perioada sovietică, oraşul devine un important centru industrial din nordul Moldovei. Locurile de interes ce pot fi vizitate sunt Cetatea Soroca din centrul oraşului, trecătoarea Bechir cu chilii rupestre din sec. IX., "Movila ţiganilor sedentari", clădirea fostului gimnaziu de fete (sec. XIX), fostul spital judeţean (sec. XIX), Muzeul ţinutului, bisericile "Т. Stratulat" şi "Adormirea". La sud de oraş, pe malul Nistrului se află zona de odihnă Trifăuţi. La 7 km mai la nord de cetate puteţi vizita renumitul sat al pietrarilor - Cosăuţi, mănăstirea şi rezervaţia de landşaft. 
 
 
Serviciile ghidului: rusă, română, engleză, germană
Servicii de transport: Minivan, Minibus, Autobus
Sfaturi pentru turişti: 
încălţăminte şi haine comode 
aparat de fotografiat 
 

Partenerii nostrii