Cahul

Durata excursiei: 10 ore
Distanţa de la Chişinău: 175 km

Vizite: renumita rezervaţie ştiinţifică "Prutul de Jos", rezervaţia naturală de plante medicinale, Muzeul de istorie, Teatrul republican muzical-dramatic B.P. Hajdeu 
 
 
                              Cahul — oraş situat la sudul Moldovei, centrul raionului Cahul, staţiune balneară. Oficial, Cahul a devenit oraş în decembrie 1835, el şi-a primit denumirea în cinstea victoriei trupelor ruseşti asupra armatei turceşti lîngă rîul cahul în 1770. Pînă atunci aşezarea era numită la început Şcheia, apoi — Frumoasa, şi pentru prim oară a fost menţionată în actele de stat la începutul secolului al XVI-lea. Cahul se află pe un loc deschis cu o mică înclinare spre rîu. Oraşul este foarte bine planificat. Un mic afluent al Prutului, rîuleţul Frumoasa, îl divizează în două părţi inegale — de nord şi de sud.
                             În Cahul se află staţiunea balneară, bine cunoscută pe întinsurile fostei URSS – "Nufărul Alb". Apele termale minerale şi aerul curat al Prutului de Jos doar sporesc calităţile curative ale acestei zone. Primele menţionări cu privire la aşezare, datează din 1452, dar descoperirile arheologice arată că aceasta este mult mai veche. Această aşezare a apărut în apropierea uneia din cele mai vechi treceri peste rîul Prut şi a fost arena multor conflicte armate. În perioada medievală tătarii şi turcii au pustiit de nenumărate ori aceste locuri şi doar la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, după lupta de la Cahul dintre trupele moldo – ruseşti şi ienicerii turci, aceste atacuri au încetat, iar aşezarea Cahul devine un important centru comercial şi cultural al sudului Moldovei.
                            De curînd oraşul are stema sa proprie. Stema reprezintă un nufăr alb pe fonul steagului de stat a Moldovei. Nu este de mirare că anume nufărul alb a devenit stema oraşului. Cahul este renumit prin sanatoriul "Nufărul Alb", care se află aici. Acest sanatoriu a fost construit în anul 1978 după descoperirea izvorului cu apă curativă. Această apă conţine o cantitate mare de brom şi iod. Aici vin să se trateze oameni cu boli a sistemelor cardiovasculare şi nervoase, cu probleme ale aparatului locomotor şi boli ale pielii.
                           Locuri de interes: În Cahul se află un muzeu al ţinutului, partea majoritară a colecţiei căruia o reprezintă descoperirile arheologice, ce reprezintă cultura Cucuteni. Un interes deosebit prezintă şi colecţia armelor ruseşti, îmbrăcămintei şi decoraţiilor, care reflectă istoria războaielor ruso-turce din secolul al XVIII-lea. Printre monumentele arhitecturale, care s-au păstrat în Cahul, se deosebeşte Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, care funcţionează pînă în prezent. Conform actelor acesta a fost construit în anul 1850, totuşi cărţile istorice şi confesionalele acestei biserici există încă din anul 1817.
                          Oaspeţii or. Cahul pot vizita Muzeul Ținutului, care ne face cunoştinţă cu istoria oraşului. Aici puteţi vedea de asemenea primul plan de construcţie a oraşului, conform căruia a fost construit or. Cahul. În muzeu se păstrează originalul color al planului creat de Pavel Ivanovici Fiodorov. Conform tradiţiilor acelor timpuri, oraşul era construit cu străzi, pieţe şi tîrguri vaste. Muzeul mai dispune de asemenea de colecţii de arme ruseşti şi îmbrăcăminte şi decoraţii, care reflectă istoria războaielor ruso-turce.
 
 
Serviciile ghidului: rusă, română, engleză, germană
Servicii de transport: Minivan, Minibus, Autobus
Sfaturi pentru turişti: 
încălţăminte şi haine comode 
aparat de fotografiat 
 

Partenerii nostrii