Documente necesare p/u viza in scopul turism

 

Lista actelor necesare pentru obtinerea vizei turistice in Italia (cu prezenta turistului):
 
1) Paşaport, valabil cel puţin încă trei luni de la data expirării vizei; 
2) Copia paginii cu datele de identificare din paşaport si a paginilor care contin vize Shenghen, SUA, Marea Britanie precedente, precum si ale paşapoartelor vechi in caz ca contin vizele susmentionate;
3) 1 fotografie color 3x4, tip paşaport 
4) Asigurare de sănătate şi accident pentru Spaţiul Schengen (oferita de agentia de turism);
5) Formularul de cerere completat lizibil şi integral cu caractere latine 
6) Pentru angajati - adeverinţa de la locul de muncă din partea angajatorului moldovenesc, respectiv orice altă dovadă despre activitatea solicitantului de viză, care să conţină salariul, scopul, perioada călătoriei
Pentru oameni de afaceri - certificat de inregistrarea a companiei, extras din registrul intreprinderilor precum si cadeverinta de la locul de munca
Pentru studenti sau  elevi - certificat de la locul de studii şi carnet de student in original şi o copie precum si actele unui sponsor (de ex: adeverinta de la locul de munca a unui parinte)
Pentru pensionari sau invalizi - certificat de pensionar / invaliditate
Pentru casnice - actele persoanei sponsorizante de ex. ale sotului/sotiei (certificate de la locul de munca, etc),
Pentru liber profesionisti - certificat de profesii libere (copia şi originalul) 
7) Carnet de muncă (copia şi originalul); 
8) Rezervare de bilet avia, autocar tur-retur. Dacă solicitantul călătoreşte cu autoturismul – certificatul de înmatriculare, permisul de conducere, cartea verde în original şi copiile (oferite de agentia de turism);
9) Confirmare din partea hotelului despre achitarea completă în avans. Această confirmare trebuie să fie emisă de către hotel şi să conţină datele de contact, voucher-ul în original, şi copia, şi contractul cu agenţia de turism. (oferite de agentia de turism);
10) Buletin de identitate în original şi copia
11) Descrierea pe o foaie separată a planurilor de călătorie: traseu, scop, date şi localităţi 
12) Dovada mijloacelor financiare proprii (extras din cont bancar în original)
13) Aviz privind schimbarea numelui care se elibereaza pe pe strada M. Viteazul 11/1, mun Chisinau. Documentul poate fi eliberat in 1 ora, 24 ore, 5 zile si 15 zile, 25 zile, 30 zile. mai multa informatie gasiti aici http://www.starecivila.gov.md/programare
 
- Va atentionam ca taxa consulara nu este returnabila!
- Persoana depune personal actele si se prezinta pentru interviu la consulat!
- Cosulatul este in drept sa va ceara si alte acte in afara celora mentionate mai sus
- Viza se elibereaza in decurs de 7-10 zile
 
Taxa consulara – 35 euro 
Copii (0-18 ani), pensionarii, invalizii precum si rudele (de prim grad) ale cetatenilor UE carei acompaniaza in calatorie - nu achita taxa consulara!

Partenerii nostrii